Alma Harmony- ratunek na przebarwienia i rozszerzone naczynka

Alma Harmony- ratunek na przebarwienia i rozszerzone naczynka

Dye VL emituje światło z zakresu 450-600nm, wykazując się wysoką absorpcją w melaninie i oksyhemoglobinie. Zakres ten pozwala na efektywne usuwanie zmian naczyniowych i pigmentacyjnych położonych na różnych głębokościach. Jednolity rozkład impulsu urządzenia, zwiększa bezpieczeństwo i efektywność zabiegu.